Technické kontroly a servis kluzáků

Tip:

Vyžijte pro technické kontroly podzimní a zimní měsíce! V tomto období není na TK takový „přetlak“, jako na jaře a Vy pak v sezóně nepropásnete pěkné letové dny.

Technické kontroly a servis kluzáků GRADIENT, MAC PARA, GIN a dalších

Jak na to?

Pokud potřebujete provést technickou kontrolu (dále jen TK) pro Váš kluzák, nebo jeho opravu, případně kontrolu geometrie vyvázání, postupujte následujícími způsoby uvedenými níže:

1) Kluzák doneste osobně

 V provozovně jsme každý pracovní den od 8:30, pro jistotu volejte na: Tel.:+420 777 840 974 

Můžete využít i možnost volání přes aplikaci WhatsApp.

Nezapomeňte vzít s sebou technický průkaz od kluzáku

V případě osobního převzetí je možná platba pouze v hotovosti, nebo na místě převodem na účet!

místnost2.jpg

2) Kluzák zašlete poštou na adresu

Milan Kameníček, Drnek 78,  273 77

– Vytiskněte Servisní formulář. Vyplňte všechny kontaktní údaje a zatrhněte, co požadujete (Technická kontrola, Kontrola geometrie, Oprava).

Pokud požadujete TK v expresním termínu, uveďte to prosím zřetelně do poznámky v dolní části formuláře.

Pokud požadujete opravu vašeho kluzáku, uveďte do poznámky podrobnější informace o rozsahu a místě poškození, případně jak k poškození došlo. Poškozené místo na kluzáku viditelně označte, např. papírovou samolepící páskou.

  Nezapomeňte na podpis v dolní části formuláře, že souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů.

– Poté kluzák zabalte do pevné kartonové krabice, nezapomeňte přiložit vyplněný a podepsaný formulář a v případě TK také nezapomeňte přiložit Technický průkaz kluzáku.

– Po dokončení TK nebo opravy kluzák zašleme zpět na dobírku a to co možná nejblíže k Vámi uvedené adrese (na Balíkovnu-služba České pošty-) pokud to možnosti dovolí (hmotnost a velikost zásilky) Pokud byste si kluzák chtěli osobně vyzvednou UVEĎTE TO jasně DO POZNÁMKY V SERVISNÍM FORMULÁŘI.

Jak probíhá TK?

Cílem TK je posouzení celkového technického stavu kluzáku z hlediska bezpečnosti.

V rámci technické kontroly je u každého kluzáku vždy provedeno:

Celková vizuální kontrola vrchlíku

Díky unikátnímu pohyblivému závěsnému zařízení je vrchlík prosvětlen a tím je umožněna velmi detailní kontrola potahů, žeber, švů a poutek. Po zavěšení vrchlík postupně zvedáme a kontrolujeme v celé jeho hloubce.

vizualni kontrola vrchliku

Kontrola stavu šňůr  –  poškozené šňůry jsou ihned vyměněny

Každá šňůra je vizuálně zkontrolována a při zjištění narušení opletů, nebo struktury bez opletu je šňůra vždy vyměněna. Nové šňůry jsou připraveny přímo v naší dílně. Dílna je vybavena kvalitními profesionálními šicími stroji. Pro šití používáme originální nitě dle specifikací výrobců.

kontrola snur

Kontrola pevnosti šňůr – Inspektor provádí pevnostní zkoušku (trhací)  dvou nejvíce namáhaných šňůr. Pevnostní test těchto dvou šňůr a jejich výměna za nové je v ceně TK.

Při každé kontrole je provedena trhací zkouška nejvíce namáhaných šňůr. Je používán certifikovaný trhací stroj s kalibrovaným siloměrem. Přetržené šňůry dají pak jasnou informaci, zda je nutné vyměnit větší část vyvázání, nebo pouze nahradit testované šňůry. 

pevnost snur

Měření porozity tkaniny vrchlíku

Porozitu vrchlíku měříme certifikovaným přístrojem. Výsledná hodnota je čas v sekundách, za který proteče látkou definovaný objem vzduchu. Porozita je měřena na místech vrchlíku, kde se předpokládá největší opotřebení. 

porozita tkaniny

Měření pevnosti tkaniny vrchlíku

Při technické kontrole (především u starších vrchlíků) je třeba zjistit, zda materiál má stále dostatečnou pevnost. K tomuto měření se používá certifikovaný trhací siloměr. Opět se měří na nejvíce exponovaných místech vrchlíku. V případě, že látka vykazuje dostatečnou pevnost, je měřené místo následně přelepeno samolepící záplatou. Pevnost látky je z hlediska bezpečnosti důležitější, než informace o porozitě! 

pevnost tkaniny

Kontrola geometrie vyvázání kluzáku

Pro kontrolu geometrie je potřeba změřit délku všech šňůr včetně volných konců a to při výrobcem předepsaném zatížení (napnutí). K tomuto měření máme k dispozici speciální měřicí stůl, kde na jedné straně je závaží pro potřebné předepnutí a na druhé straně posuvný optický měřič délky s přímým přenosem dat do počítače. V PC pak jsou data porovnána s údaji od výrobce a následně je geometrie křídla upravena zkrácením/prodloužením konkrétních šňůr, které jsou mimo toleranci.  

vizualni kontrola vrchliku

Kontrola stavu a funkčnosti volných konců (vč. chodu klatek speed systému, stav mailonek atd.)

Kontrola poutek a švů kolem poutek

V případě, že při TK zjistíme, že je nutné provést výměnu většího množství šňůr nebo větší opravu, která bude cenově výrazně nad rámec ceny běžné TK, budeme Vás o této skutečnosti vždy informovat a domlouvat se na dalším postupu.

To samé platí i v případě, že zjistíme, že kluzák již nebude možné uznat za letově způsobilý.